Vedtekter for Marihøna Barnehage SA

Vedtektene gir føringer for barnehagens drift. Eierstyret, foreldrene og personalet forholder seg til disse.