Smørblomsten

På Smørblomsten er det 15 barn fra 0-2/3 år. Aldersgruppen avhenger av hvordan fordelingen av barn er ellers i barnehagen. Av og til må vi flytte barn internt midt i året, for å få fylt opp ledige plasser. Dagene er fylt med mange forskjellige aktiviteter, bl.a. forming, grupper, matlaging, utelek, turer og masse sang og musikk. For oss er det viktig å møte barna der de er i sin utvikling.

Vi legger vekt på at barna skal få:

  • dekket de behovene de har, sovetider, måltider mm.
  • være aktive deltagere i hverdagen og i aktiviteter.
  • god tid til kos.
  • den hjelpen de trenger.

Vi har en romslig avdeling med god plass til lek og aktiviteter, og romslige voksne med god plass til humor og glede.