Eierstyret

Som privat barnehage har Marihøna barnehage et eierstyre som består av fem foreldre valgt på generalforsamlingen i mars.

Eierstyret 2020-2021

  • Styreleder: Arne Robin Haugen 
  • Personalansvarlig/nestleder: Aisha Elmi Saban
  • Økonomiansvarlig: Eirik Folkestad
  • Byggansvarlig: Sandra Smith 
  • Sekretær: Hilde Vikane

Styreleder kan kontaktes per mail: arnerobin@gmail.com

Ønsker du å delta i eierstyret? Kontakt daglig leder eller styreleder per mail.

Eierstyrets oppgaver, sammensetning og funksjonstid

Eierstyrets oppgaver, sammensetning og funksjonstid beskrives i Veileder for eierstyret i Marihøna barnehage og i barnehagens vedtekter. Ytterligere informasjon finner du ved å søke på "styrearbeide"www.jusstorget.no.  


AKTUELLE DOKUMENTER:
Veileder_for_eierstyret