Dugnad

Vedlikehold utføres på dugnader to ganger i året. Alle andelseiere må stille på dette. (vedtatt på årsmøtet.) Avdelingene skal ha en vaktmester som blir valgt blant foreldrene.

Dersom fagfolk må utføre oppgaven blir disse tilkalt.