Samarbeidsutvalget i Marihøna

SU består av to personer fra foreldregruppa og to fra personalet. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Gruppen kan ta initiativ til foreldrerådsmøter, og har medansvar ved utformingen av årsplan. SU organiserer dugnadene i samarbeid med daglig leder.

SU 2020-2021

Foreldrerep.: Miranda Gashi

Foreldrerep: 

Personalrep.: Oda Bratberg Enge

Personalrep: Marianne Toft Dahl