Velkommen til Marihøna Barnehage SA

Marihøna Barnehage er en privat andelsbarnehage bygget i 1994. Vi har plass til 52 barn i alderen 0-6 år fordelt på tre avdelinger: Smørblomsten, Blåveisen og Hvitveisen.

Vi vil ha en barnehage hvor man skal føle seg velkommen. Gjennom engasjement, respekt, humor og glede skal vi skape trygghet for alle i Marihøna.

Hva kjennetegner vår barnehage?

  • Stabilt personale
  • Varierte aktiviteter og tradisjoner med barn som aktive deltagere
  • Varm lunsj 1 gang pr uke
  • Sunne måltider i god atmosfære hver dag

Har du lyst til å bli kjent med oss? Kom gjerne innom på besøk.

Organisering av barnehagen

Marihøna barnehage ligger i Åses vei 75, mellom Emma Hjort og Kirkerud. Barnehagen tilhører Emma Hjort skolekrets og Vøyenenga opptakssone.

Louise Hansen er daglig leder.

Hvis det er noe dere foreldre vil ta opp med barnehagen, er det naturlig å snakke med personalet på avdelingen. Ved behov kan dere gå videre til daglig leder, SU, eller eierstyret. Eventuelle saker som er av betydning for alle, kan tas opp på foreldremøte.

Visjon

Superbarnehage for deg og meg!

Verdier

Engasjement, respekt humor og glede.

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse kan defineres som å lære ulike sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i hverdagslivet. Summen av de sosiale ferdighetene gir en sosial kompetanse. Vi snakker om ressurser som gjør det mulig å møte utfordringer. Et sosialt kompetent barn har evne til innlevelse
(empati), selvhevdelse, selvkontroll, til lek og til å glede seg med andre. Det vil si kunsten å omgås hverandre.

Gjennom lek og hverdagssituasjoner kan vi bevisst styrke barnas sosiale kompetanse. Voksne som involverer seg i barnas lek og aktivitet er helt nødvendig for å kunne veilede barna, bl.a. i konfliktløsing.

Vi må gripe fatt i "her og nå", og bruke dette til samtaler, evt rollespill om sosial kompetanse.