Blåveisen

På Blåveisen har vi 16(-18) barn i alderen 2-4/5 år. Alderssammensetningen avhenger av den totale barnegruppen i Marihøna. Av og til må vi flytte barn midt i året, for å fylle opp alle plassene. Blåveisen har en godt innarbeidet barnegruppe, som leker fint sammen, og som har mye moro. Vi voksne vektlegger å ha et nært forhold til barna med mye kos, glede og humor.

I hverdagen vår vektlegger vi lek, både inne og ute, aktiviteter,samlingsstunder og tur.

På turdagene våre går vi gjerne til lekeplasser i nærheten eller skogen, der vi leker, har ulike aktiviteter, og spiser medbrakt mat. Noen ganger blir turen tl grillhytta. 

De andre dagene har vi smøremåltider, der barna er aktivt med på dekking av bord etc. På fredager har vi varm mat.

Én dag i uken, mellom kl. 9.30 og kl. 11.00 har vi aldersgrupper sammen med Hvitveisen, der 3-åringene er sammen, 4-åringene er sammen og 5-åringene er sammen.

Blåveisen kjennetegnes av trivsel blant både barn og voksne.