Ønsker du barnehageplass hos oss?

Opptak til Marihøna barnehage skjer samordnet i Bærum kommune. Ved opptak legges det vekt på at det etableres en alders- og kjønnsmessig fordeling i barnehagen. Se for øvrig barnehagens vedtekter for ytterligere informasjon om prioritering av barnehageplasser.