Henting og bringing

Vår åpningstid er 0730 til 1700. Hvis andre enn foreldrene henter barnet, skal det på forhånd gis skriftlig beskjed til personalet.

Hvis det ikke er avtalt på forhånd må vi ta kontakt med foreldrene. Foreldrene må også gi skriftlig beskjed til personalet hvis det evt. finnes personer som ikke skal hente barnet. Alle ansatte i barnehagen skal vite hvem som ikke har lov til å hente, men de trenger ikke vite hvorfor. Skal søsken hente, står foreldrene ansvarlig i det barna går ut av porten vår.

Personalets arbeidstid varer i utgangspunktet til kl. 1700. Sørg for å ankomme for henting i barnehagen på et tidspunkt som gjør det mulig for oss å stenge til rett tid. Ta kontakt med oss hvis det oppstår forsinkelser som gjør at man ikke rekker dette. Hvis et barn blir hentet etter stenging, påløper et gebyr for å dekke inn overtid.