Samarbeidsutvalget i Marihøna

SU består av to personer fra foreldregruppa og to fra personalet. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Gruppen kan ta initiativ til foreldrerådsmøter, og har medansvar ved utformingen av årsplan. SU organiserer dugnadene i samarbeid med daglig leder.

SU 2018-19

Leder: Bafrin 

Foreldrerep.: Marielle og Alan

Personalrep.: Merethe