Eierstyret

Som privat barnehage har Marihøna barnehage et eierstyre som består av fem foreldre valgt på generalforsamlingen i mars.

Eierstyret 2017-2018

  • Styreleder: Jon-Steinar Sjøvik Hanstad
  • Personalansvarlig/nestleder: Veline Therese Martinsen
  • Økonomiansvarlig: Saima Muzafar
  • Byggansvarlig: Magnus Gustavsen Sollid
  • Sekretær: Helene Hauge Larsen

Styreleder kan kontaktes per mail: js@sjøvikhanstad.com

Ønsker du å delta i eierstyret? Fyll ut slippen bakerst i "Veileder for eierstyret i Marihøna barnehage", og lever den i eierstyrets postkasse utenfor kontoret til daglig leder, eller kontakt daglig leder eller styreleder per mail.

Eierstyrets oppgaver, sammensetning og funksjonstid

Eierstyrets oppgaver, sammensetning og funksjonstid beskrives i Veileder for eierstyret i Marihøna barnehage og i barnehagens vedtekter. Ytterligere informasjon finner du ved å søke på "styrearbeide"www.jusstorget.no.  


AKTUELLE DOKUMENTER:
Veileder_for_eierstyret

Årsmelding for 2012