Ansatte

Blåveisen

Marianne Toft Dahl

Stilling: Assistent
408 48 802
mariannetoftdahl@gmail.com

Siri Holstad Sandberg

Stilling: Assistent

Malin Melander Holm

Stilling: Pedagogisk leder

Henriette Ellefsen

Stilling: Fagarbeider

Henriette har permisjon 2017-18

Hvitveisen

Hazel Solstad

Stilling: Assistent

Ellen Venstad Larsen

Stilling: Pedagogisk leder

Merethe Schrøder-Tollefsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Karin Sonerud

Stilling: Fagarbeider

Smørblomsten

Elisabeth S. Christiansen

Stilling: Assistent

Mari Flaathen

Stilling: Assistent

Helen Gundersen

Stilling: Pedagogisk leder

Louise Hansen

Stilling: Pedagogisk leder

Bafrin Hadji

Stilling: Fagarbeider

Andre ansatte

Atle Klemetsen

Stilling: Daglig leder
67150533
marihona@barnehage.no