Ønsker du barnehageplass hos oss?

Opptak til Marihøna barnehage skjer samordnet i Bærum kommune. Ved opptak legges det vekt på at det etableres en alders- og kjønnsmessig fordeling i barnehagen. Se forøvrig barnehagens vedtekter for ytterligere informasjon om prioritering av barnehageplasser. For neste barnehageår 2016-17 har vi ledig kapasitet på 3-5 årsavdelingene. Vi oppfordrer alle fornøyde brukere å anbefale Marihøna barnehage til naboer og bekjente.