Dugnad blir torsdag 3.mai

Dugnad for alle foreldre i barnehagen flyttes til torsdag 3.mai. Da skal all snøen være borte. Fordi Marihøna er en foreldreeid barnehage er det viktig at alle bidrar med vedlikehold av bygninger og uteområde. Oppgaver vil komme fra Su etterhvert.