Planleggingsdager

Vi kombinerer ofte dagene med å ha noen timer kurs, og deretter egne saker. I dette barnehageåret gjør vi følgende på planleggingsdagene.

19. august, oppstarts-saker/brannvern/periodeplan

28. oktober, var Språksenteret på besøk hos oss. Det bygget videre på det kurset vi fikk av dem for noen år siden,  og ga oss inspirasjon og nyttige tips om hvordan vi kan jobbe med språkgrupper og andre aktiviter for språkstimulering.

2. januar, HMS, helse-miljø-sikkerhet, hele dagen. Barnehageressursens kurs om livreddende førstehjelp. Det blir teori og øvelser. På ettermiddagen kommer Are Olimb og holder brannvernkurs. Der vil det også bli en del praktiske øvelser.

26. mai er barnehagen stengt. Denne inneklemte dagen jobbes inn på to kveldsmøter (01.02 og 08.03) hvor vi skal på felleskurs med åtte andre barnehager. Kursholder Hanne Holland skal snakke om atferds og relasjonskompetanse. Hun er forfatter og har skrevet boken - Varig adferdsendring hos barn, krever varig adferdsendring hos voksne.

6. juni har vi planleggingsdag her i Marihøna, hvor det neste året står i fokus.

Atle Klemetsen