Foreldremøte i Marihøna

Velkommen til foreldremøte torsdag 19.sept kl 18.00. Vi starter felles nede på Smørblomsten, deretter går vi avdelingsvis.